Prendre rendez-vous en ligneDoctolib

Ewolucyjny Turkus

 Teal (zwany także Turkusem lub Ewolucyjnym Turkusem), to paradygmat, który zrodził się na kanwie przekonania, ze klasyczny model zarządzania w korporacjach tzw. model piramidalny, oparty na schemacie top-down i command-control, jest nie na czasie, gdyż nie tylko nie pasuje do aktualnego kontekstu społecznego, ale również, nie odpowiada na aspiracje pracowników (zob Zdrowie i dobrostan w miejscu pracy)

Firmy Turkusowe, zwane także za autorem « Liberté et Cie », Isaakiem Getzem, „wyzwolonymi firmami” (entreprises libérées), powstały w oparciu o nowy styl myślenia o organizacjach. Ich wyróżnikiem jest to, że wdrażają one innowacyjne rozwiązania na poziomie zarządzania i kooperacji współpracownikow w miejscu pracy (brak dyrekcji, samoorganizacja, wspólne podejmowanie decyzji, zwinne zarządzanie bez stałych ról). Podstawą „rewolucji turkusowej”, zainspirowanej książką Frédéric’a Laloux « Reinventing organizations » („Pracować Inaczej”, Studio Emka, 2015), jest postawienie akcentu na  kwestiach związanych z dobrostanem i samorealizacją pracownikow, oraz myślenie w kategoriach „My” (video « Reinventing organizations »). Jak mawia F. Zobrist z firmy Favi, „Najlepiej wiedzą ci, którzy to robią !” („C’est celui qui fait, qui sait !”)

W szczególności, doświadczenie z wielu organizacji, które zainspirowały Teal paradygmat potwierdza, że pracownicy czują się spełnieni i zmotywowani, gdy firma, która ich zatrudnia, darzy ich zaufaniem, gdy mają poczucie, ze przyczyniają się do realizacji misji ich organizacji, oraz, gdy mogą brać na siebie odpowiedzialność za firmę poprzez zdecentralizowany proces decyzyjny.

Istnieje wiele przykładów takich firm we Francji, m.in. Favi, Chrono-flex, Poult, …, jak też gdzie indziej, Buurtzorg ( Holandia), Sun, Morning Star, AES (USA), Semco (Brazylia), Zappos (USA), …, które pokazują, że nie tylko ich produktywność nie spada, ale, że potrafią one o wiele skuteczniej niż firmy z tradycyjnym systemem zarządzania, motywować swoje ekipy, jak też odznaczają sie wyjątkowo niską rotacją pracowników.

Ponadto, organizacje te, ponieważ postawiły na kreatywność oraz  zbiorową inteligencję, wyrożniają się wiekszą zwinnością oraz są bardziej rezylientne (z fr. résilience – odporność, elastyczność), a zatem potrafią skuteczniej radzić sobie z trudnościami i sytuacjami kryzysowymi oraz łatwiej adaptują się do wymogów ciągle zmieniającego się środowiska.

Dzięki ich „organicznej” wizji zarządzania, opartej na zaufaniu do pracownika oraz dającej mu szeroką autonomię w pracy, ich inspiratorzy pokazują, że to nie motywatory materialne dają ludziom poczucie, że realizują się w pracy, lecz jakość relacji z innymi, możliwość zastosowania własnych kompetencji oraz możliwość uczestniczenia w ważnych decyzjach.

Podstawowe filary organizacji turkusowej, które odróżniają ją od klasycznych organizacji piramidalnej (w języku Dynamic Spiral, organizacji „pomarańczowej”), to :

  • System samozarządzania, brak centralnego sterowania odgórnego, brak przywództwa, wszyscy są równi, włączanie pracowników w strategiczne dla firmy decyzje.
  • Dążenie do pełni, wnoszenie do pracy wszystkiego, czym jesteśmy poprzez kreowanie bezpiecznego i otwartego środowiska pracy.
  • Wsłuchiwanie się w Ewolucyjny Cel : organizacja jak żywy organizm ma własną duszę i własny ewolucyjny cel, który można odsłonić, wsłuchując się uważnie w jej kreatywny potencjał.
  • Całkowita przejrzystość informacji oraz zasad wynagrodzenia.
  • Autonomia, upełnomocnienie oraz odpowiedzialność pracownika.

 

Jeśli wziąć pod uwage liczbę innowacyjnych organizacji oraz startupów na świecie, które rozpoczęły wdrażanie Turkusu oraz tych, które zamierzają pójść w ich ślady, to wydaje się, że nie mamy tu do czynienia z przejściową modą, lecz z procesem globalnej transformacji społecznej. Stawia ona przed nami nowe wyzwania, takie jak koniecznośc dogłębnej rewizji naszego pojmowania organizacji, aby stały się one mniej wyalienowane, mniej technokratyczne, bardziej ludzkie.

Przekonanie, że że stoimy u progu przełomu, którego impakt będzie w najbliższych latach z pewnością wzrastał, stało się przyczyną utworzenia z moim udziałem grupy Teal for Teal Paryż, wchodzącej w skład międzynarodowej sieci Teal for Teal Global (www.teal4tealparis.comwww.tealforteal.com https://www.meetup.com/fr-FR/Teal-open-community/).

Teal for Teal Paryż, który zrzesza interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych wobec firm (konsultanci, startupowcy, menedżerowie, pracownicy, przedsiębiorcy, ..) stanowi bezpieczną, przyjazną przestrzeń, w której każdy może pogłębiać oraz testować poszczególne elementy Turkusu, w powiązaniu z własnym kontekstem zawodowym, bedąc jednocześnie wspieranym przez inteligencję zbiorową wyjątkowego kolektywu, który łączy ten sam system wartości.

Celem naszego networku jest promowanie podejścia teal (turkusu) wewnątrz organizacji poprzez podnoszenie świadomości interesariuszy, udostępnianie specjalistycznej wiedzy i kompetencji, a także poprzez proces wspierania zmiany oraz transformacji w kierunku modelu turkusowego.

Działalność Teal for Teal Paryż (www.teal4tealparis.comskierowana jest do organizacji w szerokim tego słowa znaczeniu : firm, stowarzyszeń, szkół, szpitali, non profit oraz wszystkich innych struktur, które chcą wdrażac zbiorową inteligencję oraz model zarządzania oparty na samoorganizacji do ich sposobu funkcjonowania.

 

Spotkania Teal for Teal Paryż odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca od 18h30 do 21h w kawiarni Falstaff metro Bastille, Paryż, dzielnica 11-ta.

Jeśli nasze idee Cię inspirują, jeśli jesteś zaangażowany/a w projekt o charakterze turkusowym, lub jeśli po prostu chcesz zapoznać się z metodami innowacyjnymi z zakresu zarządzania, korzystając ze wsparcia wyjątkowego kolektywu o niespotykanej kreatywności, skontaktuj się z nami, dzwoniąc na numer :

(+33) 681.764.346

Lub lub wysyłając maila :

ydc@addvaluecoaching.com

Im więcej będzie inicjatyw wdrażających wartości Turkusu, tym skuteczniejszy będzie nasz wpływ na decydentów, jak też nasz wkład w ewolucję całego społeczeństwa ! Czas na to jest TERAZ !