Innowacja menedżerska

Coaching indywidualny lidera | zbiorowy

Nasz serwis skupia się na wzmocnieniu kluczowych cech przywódczych, identyfikacji swój niepowtarzalny styl przywództwa zgodnie z dojrzałości zespołu i kultury organizacji.

Przykłady zagadnień, które mogą być rozwiązane w ramach coachingu lidera:

 • Zidentyfikować swoje mocne strony, zwiększyć swój wpływ, będąc w stanie przekonać
 • Pracować na swoją postawę: Delegaci przyjąć niską postawę, odłożyć na bok swoje ego
 • Rozwijanie ROI (Systemowego relacyjnych inteligencję, ORSC), czyli używać go do zarządzania własnymi emocjami i emocje zespołu
 • Zrozumienie swój styl społeczny, jest w stanie dostosować się do różnych kontekstach i różnych rozmówców (DISC INSIGHTS)
 • Zidentyfikować główne motywacje do pracy, zrozumieć motywacje pracowników i używać go w zarządzaniu zespołem (WPMOT)
 • Uczenie się przyjmowania pozycji meta decentre
 • Menedżer przez zaufanie, zarządzać swoimi lękami
 • Przy użyciu metod partycypacyjnych: budować zaangażowanie i inicjatywę pracowników poprzez umożliwienie
 • Opierając się na wspólnej pracy – nabywanie umiejętności, aby wydobyć zbiorową inteligencję (CI), używać go jako dźwigni dla tworzenia wartości i wydajności

Aby wzmocnić uczenie coaching lidera zawiera profil DISC INSIGHTS / WPMOT (style społeczne, motywatorów), który daje klucze do przyszłego rozwoju.

Ułatwienia zespół / Zarządzanie kryzysowe

Nasza metodologia jest inspirowana podejściem ORSC – coaching i organizacji systemów relacyjnych (www.forsc.fr) zwiększenie układowej relacyjnej inteligencjizespołu, aby umożliwić mu dostęp do jego pełnej potencjał.

Głównym celem naszego działania jest mobilizacja zasobów wewnętrznych występujących w zespole, co pozwala mu zmobilizować emocjonalną pole, energii, wspólne wartości, system mądrości służących celom.

Korzyści z naszych działań w organizacji:

 • Dostosowanie do wspólnego celu
 • Umiejętność zarządzania sytuacjami napięć i konfliktów
 • Niższy poziom negatywnych i pozytywnych wyższym poziomie w zespole

Pojęcia « mądrości systemu » i « głębokiej demokracji » są w pełni uwzględnione, pozostając centralną rolę w efektywnie obsługiwać każdy rodzaj zmian organizacyjnych.

Zarządzanie kryzysowe

Metodologia proponowanego zarządzania kryzysowego jest oparta na zasadzie homeostazy na poziomie organizacyjnym i wymaga użycia i nie posiadające mechanizm. Proces obejmuje pracę na różnych pozycjach, aby zmienić i to generuje trudności. Zespół został zaproszony do pracy nad wizją i sformułowaniu jej zbiorowej misji dla wszystkich, aby znaleźć odpowiednie miejsce.

Profil DISC INSIGHTS integracja w programie jest bardziej umożliwienie każdy członek zespołu do pozycji indywidualnie w zależności od jego profilu i oczekiwań organizacji.

Coaching w organizacji

Organizowanie Coaching opiera się na Human Element metoda Schutz (http://www.asso-elementhumain.org/schutz) i ogólnoustrojowych organizacjach coachingowych (www.forsc.fr)

Nasza interwencja z zasadą, że najlepsze rozwiązania problemów organizacyjnych przejść poprzez zwiększenie samoświadomości, zarówno dla lidera z innymi podmiotami. W celu przywrócenia jakości stosunków międzyludzkich, nasza metoda obejmuje „poczucie przewartościowania”, który podniósł świadomość różnych stron zasługi mają w stosunku do organizacji (podejście doceniające). Wiele przypadków pokazują, że takie podejście pomaga podnieść samoocenę graczy.

Ponadto, trzy wymiary, które są omówione (włączenie, kontroli i otwartość) pomóc zespołowi w celu poprawy współpracy i zwiększenia ogólnej wydajności.

Metodologia ORSC zostaną wykorzystane w celu umożliwienia dostępu zespół do nieświadomych wymiarów systemu relacyjnej. Ten zbiorowy proces prowadzony razem ma na celu rozwijanie konstruktywnych sojuszy, empatia, i bardziej ogólnie, Inteligencja relacyjny Systemowego zaatakowanym systemem.

Zmaksymalizować zaufanie i zmobilizować zbiorową inteligencję zespołu

Nasza interwencja opiera się na zasadzie, że zaufanie między członkami zespołu stymuluje jego zbiorową inteligencję. Nasza praca skupia się na poziom zaufania w zespole (Radical Collaboration) aby umożliwić wszystkim staje się odpowiedzialna za komunikację z innymi. Używamy metody „bardzo jasne” i bardzo kilka wskazówek, które mobilizują kreatywność, jak Appreciative Inquiry , Open Space Technology, World Café, ULab de Otto Scharmer.

Wspieranie powstawania bytu swojej nazwy organizacji

Proces powstania Istoty nazwą organizacji proponujemy trenuje drużynę sformułować swoją wyjątkową misję. Takie podejście do tworzenia, w prostym języku i dostępne dla wszystkich, celem organizacji, w następstwie logiki indukcyjnej i jest w kilku etapach.

Ma on na celu :

 • Wzmocnienie zobowiązania indywidualnego, tożsamość i dobrego samopoczucia w pracy ze wspólnego procesu tworzenia sensu.
 • Zapewnienie Spółce integracyjne wiadomość i przekrój dźwigni komunikacyjnej w celu zwiększenia jego wydajności.

W celu uruchomienia potencjału twórczego zespołu, wiele narzędzi zbiorowej inteligencji zostaną wykorzystane jako część tej pracy.

Towarzyszący przejście do praktyki organizacyjne (Teal)

Wielu liderów sobie sprawę, że stary sposób (systemy sterowania) zarządzania stał się nieaktualny, ponieważ odłączone od zmieniającego się świata i pracowniczych aspiracji.

Ta świadomość jest źródłem wielu innowacyjnych rozwiązań, Teal (http://www.reinventingorganizations.com/), firma wydała sociocracy na Holacratie2 i wielu innych. Kilka firm, takich ChronoFlex, Poult, Zenika lub Favi, Francja i Buurtzoorg, Jutrzenka czy Zappos zagranicy zaangażowanych w tym kierunku poprzez wybór modelu bez hierarchii, oparty na samorządności, gdzie zaangażowanie, wolność i szczęście osób pracujących stały się dźwignia wykonania oraz czynnik sprężystość firmy.

Oferujemy akompaniament lidera, który chce przejść przez kurs i przekształcić swoją działalność tak, że staje się miejscem, gdzie mamy zaufanie do pracowników, w którym ludzie mają swobodę organizowania i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

Aby rozpocząć, nie jest modelem pod klucz dla Metter w miejscu przejścia do Opal mody (TEAL), wszystko jest odkrywanie wraz ze swoim zespołem. Naszym zadaniem jest pracować z wami od konkretnych potrzeb i aktualnych priorytetów, aby wydobyć zbiorową strategię zmian w firmie. Ta praca wymaga najpierw na spytanie swoich praktyk kierowniczych i przywództwa, aby umożliwić Ci rozwijać właściwą postawę, które są wymagane do pomyślnego przejścia.

Oferujemy pracę na kilku poziomach, w tym następujące przykłady:

 • Coachingu przed lider lub CoDir
 • Pierwsze kroki w kierunku transformacji Opal: ustanowienie komunikacji w celu zainicjowania procesu zmian
 • Odwołanie się do inteligencji zbiorowej identyfikacji głównych trudności napotykanych przez swoich zespołów i istniejących zasobów.

 

Telefon

+33 (0) 681 764 346

Strona kontaktowa

Kontakt

logo DISC

Chcesz zmienić obecną pracę ? Kliknij tutaj

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

logo PCC Professional Certified CoachLogo CPCC Certified professional coactive coach

Enregistrer