Prendre rendez-vous en ligneDoctolib
« Behind every successful change,
there is an intention”
                                                                      Y. Demirian

Innowacja menedżerska

W kontekście trwałej zmiany i przyspieszył, że nasze społeczeństwo jest w trakcie zmiany nie są stopniowe, ale kryzysy i mniej lub bardziej ważnych przerw i trudniejsze do przewidzenia. W obliczu tej nowej rzeczywistości, organizacje potrzebują do kwestionowania ich sposób prowadzenia (tryb zarządzanie poleceń sterowania) poprzez ustanowienie bardziej elastyczne i sprawne zarządzanie deal z niepewnością na rynku. Ponadto oczekuje się, że szersze uwzględnienie aspiracji swoich pracowników, którzy nie znajdują się w kulturze wydajności.

Po pierwszej generacji innowacyjnych organizacji (chude, zwinny firmy), w obecnej sytuacji konieczne jest, aby firma rozważyć szerszy wymiar niż tylko przynosi zysków. Z odpowiedzialności społecznej (CSR) jest proszony podjąć teraz, gospodarka jest coraz bardziej znany być zainteresowany na pytanie, dlaczego (dlaczego?) Nawet przed tym, jak (w jaki sposób?), W przeciwnym wypadku mówi poważnie wymiaru kulturowego i wartości, które organizacja pragnie wcielać, żyć i zemdleć.

Wszystko to zmienia perspektywę na pracę, która jest postrzegana przez nowy nie tylko jako przedsiębiorców działalności produkcyjnej, ale jako prawdziwy aktywności są osoby z jego wymiaram

    • Wymiar obiektywny – produkcja dóbr i usług

    • Wymiar subiektywny – zaangażowanie individualne

    • Wymiar społeczny – praca jako miejsce życia i współpracy

 

Trzy aspekty pracy

Aby odpowiedzieć na tę złożoną rzeczywistość, która obejmuje zarówno napięcie między indywidualnego doświadczenia i zbiorowych doświadczeń oraz przekształcenia pracy, że jesteśmy świadkami ostatnich czterdziestu lat, opracowaliśmy projekt trzy uzupełniające składniki:

Enregistrer

logo DISC

Chcesz zmienić obecną pracę ? Kliknij tutaj

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

logo PCC Professional Certified Coach

Enregistrer