Prendre rendez-vous en ligneDoctolib

Superwizja dla coachów

Rozpocząłeś się na studia z coachingu, ubiegasz się o certyfikacyję, jesteś poczatkującym coachem u progu kariery i praca z klientami stawia przed tobą nowe wyzwania, jesteś praktykującym coachem i szukasz odpowiedzi na nurtujące cię pytania odnośnie twojej praktyki zawodowej. Wszystko to są dobre powody, aby zdecydować się na superwizję.

Tak się składa, ze większość organizacji, certyfikujących coachów wymaga dziś, aby mieli oni superwizora.

Aby odpowiedzieć na ten wymóg, oraz towarzyszyć Ci w efektywnym rozwijaniu twojej praktyki zawodowej, zapewniamy superwizję wysokiej jakości, oferowaną przez certyfikowanego coacha ICF (PCC, CPCC), z 20-letnim doswiadczeniem, przeszkolonego w różnych podejściach coachingowych, w tym w coachingu systemowym ORSC (www.crrglobal.com), a zarazem dyplomowanego psychologa.

Jako profesjonalny i doświadczony coach, z radością wspieram debiutujących coachów oraz tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Jestem przekonana, że coaching to przyszłościowy zawod. Większosć ostatnich badan (Etude ICF 2014 – Notoriété du coaching) jest zgodna co do tego, że praktyka coachingu wykazuje tendencję wzrostową w większości krajow. Wśród celów, które chcą osiągnąć osoby podejmujące coaching, dominują trzy :

 • zwiększenie efektywności w pracy
 • podwyższenie poczucia własnej wartości
 • równowaga pomiędzy życiem osobistym i zawodowym

Ponieważ wierzę w transformującą moc coachingu, z radością będę Was wspierać na drodze profesjonalizacji. Pomagać innym, aby ulepszyli jakość swojego życia ; umozliwić im odkrycie własnych mocnych stron i talentow oraz przekroczenie nieuswiadomionych barier, inspirowac, aby nauczyli się podejmować ryzyko i odnosili sukcesy, są to kwestie poruszane podczas superwizji.

Czego coach może oczekiwać od superwizji z AddValueCoaching ? Oferowana superwizja będzie służyła ugruntowaniu w Tobie zasady, że klient jest z natury kreatywny, pelen zasobów i stanowi integralną całość; że rola coacha nie polega na „wskazywaniu kierunku”, lecz na towarzyszeniu klientowi na ścieżce, którą on sam sobie wyznaczył. Superwizja pozwoli Ci zrozumieć na czym polega holistyczna perspektywa w pracy z klientem oraz jakie narzędzia oraz kompetencje są Ci niezbędne, aby uruchomić transformację w życiu wspieranej osoby. Osiągniesz dzięki temu wyższy stopień świadomości potrzebny, by stać się ekspertem w Twoim zawodzie.

Ważnym punktem superwizji jest praca nad postawą coacha, stylem oraz metodą coachingową, którą profesjonalista chce rozwijać, aby skutecznie służyć swoim klientom. Superwizja stwarza przestrzen, która pozwoli Ci rozwinąć i pogłębić podstawowe umiejętności i kompetencje profesjonalnego coacha :

równowaga między byciem a działaniem, umiejętność słuchania, sztuka stawiania pytań, wzbudzanie rezonansu, autentyczność, obecność tu i teraz …

Aby odpowiedzieć na pytanie, które jest mi często stawiane, superwizja jest także okazją do poruszenia kwestii związanych z Twoim biznesem coachingowym, takich jak : marketing, ekspansja lub dywersyfikacja oferty czy usług, biznesplan, wartość dodana, strona internetowa lub blog, itp.

Podstawowe korzyści superwizji dla coacha : 

 • Stymuluje rozwój osobisty i zawodowy
 • Pozwala pogłębić kwestie etyczne
 • Umożliwia poruszenie wątpliwosci oraz napotykanych trudności
 • Jest okazją do refleksji nad kwestią granic
 • Pogłębia świadomość ryzyka zawodowego i pozwala brać pod uwagę ryzyko zarówno dla coacha, jak i dla klienta
 • Daje możliwość postawienia się w pozycji „meta” w stosunku do sytuacji klienta, jak też w stosunku do własnych kwalifikacji oraz własnej praktyki zawodowej
 • Pozwala rozwinąć umiejętność wieloaspektowego widzenia zarówno sytuacji klienta, jak i własnej praktyki coachingowej.

 

Dzięki superwizji, coach będzie miał szanse na :

 • Postawienie sobie właściwych pytań
 • Ulepszenie postawy zawodowej
 • Identyfikację swoich silnych punktów oraz indywidualnego stylu coachingowego
 • Przezwyciężenie blokad i rozwój zawodowy dzięki informacji zwrotnej otrzymanej od superwizora
 • Refleksję nad napotykanymi trudnościami oraz rozwinięcie swoich kompetencji coachingowych

 

Telefon

+33 (0) 681 764 346

Strona kontaktowa

Kontakt

logo DISC

Chcesz zmienić obecną pracę ? Kliknij tutaj

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

logo PCC Professional Certified Coach

Enregistrer