Prendre rendez-vous en ligneDoctolib
« Physical, mental and social well-being
is shifting from problem solving
to appreciative inquiry.”
                                                                      Y. Demirian

Zdrowie i dobrostan w miejscu pracy

Nowe formy organizacji pracy (NFWO), przyspieszone tempo zmian nastąpiło w ciągu ostatnich dwudziestu lat prawdziwy wybuch psychospołecznych problemów w pracy, oznaczonych przez tragedii szeroko nagłośnione w kilku dużych firm lub instytucji publicznej. Złe samopoczucie w pracy stała się faktem, że nie można lekceważyć.

Złe samopoczucie w pracy może przybierać różne formy, począwszy od stresu, wypalenia molestowania, przemocy lub MSD (zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego).

Choć praca była nieodłącznie ambiwalentne skutki dla zdrowia pracowników i mogą powodować zmęczenie lub wyczerpanie, jest także miejscem spełnienia, przynależności do budowy tożsamości zbiorowej. Dwa aspekty wydają się szczególnie ważne, jeśli chodzi o utrzymanie zdrowia ludzi w pracy:

 • Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy
 • Możliwość polegać na wsparciu i pomocy wzajemnej zbiorowej pracy


Teraz te dwa elementy ochronne są obecnie osłabiony.
Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy spada w wielu dziedzinach. Wynika to często nie do zniesienia ograniczeń i sytuacji doświadczanych jako konflikt wartości (30% aktywów we Francji są zainteresowane), przynajmniej od czasu do czasu. Ponadto, indywidualizacja stosunków pracy, osłabia solidarność i współpracę w ramach zespołów.

Według najnowszego barometru Edenred-Ipsos zadowolenia i dobrego samopoczucia w pracy, Francja jest dno ligi z 67% zadowolonych z warunków pracy.

Złe samopoczucie w miejscu pracy jest nie tylko szkodliwe dla zdrowia pracowników, ale ma również znaczenie dla sprawnego funkcjonowania firmy. Kilka przykładów:

 • absencja lub presenteeism
 • obroty
 • zmniejszył zaangażowanie
 • niespełnione terminy
 • pogorszenie jakości pracy
 • Wypadki przerobieniu

 

Większość badań zgadzają się, że PHI może trwale uszkodzić wydajności gospodarczej i społecznej firmy.

The (ustawa o modernizacji społecznej z 17 stycznia 2002) francuski ram prawnych nakłada na pracodawców obowiązek ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników. Jako takie, pracodawca jest zobowiązany do oceny potencjalnego ryzyka i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników swojej firmy. W tym celu musi on rozwijać i utrzymać ocenę ryzyka jednolitym dokumencie (DUER).

Z doświadczeniem w psychologii i higieny prac, nasze interwencje psychospołeczne kilka poziomów zapobieganie ryzyku:

 • Diagnoza
 • Informacja szkolenie
 • Opracowanie planu zapobiegania
 • Towarzyszący realizację
 • Ocena wyników


Nasze podejście jest zasadniczo uczestnicząca i koncentruje się na aktywacji zbiorowej inteligencji ludzkiego systemu razem.
Nasze doświadczenie pokazuje, że podejście zapobiegawcze, że uda są te, które łączą nas wszystkich firma interesariusze (HSC, PIR, kierunek, średniego szczebla, zespołów lub jednostek pracy, klientów lub użytkowników …)

 

logo DISC

Chcesz zmienić obecną pracę ? Kliknij tutaj
 

Enregistrer

logo PCC Professional Certified Coach